Video Produkcija

Snimanje covera “Gudački kvartet Aurora – Ruslana – Wild Dances