Video Produkcija

Snimanje covera “Gudački kvartet Aurora – Por una Cabesa”