Video Produkcija

Snimanje covera “Gudački kvartet Aurora – Ne Spavaj Mala Moja Muzika Dok Svira”