Video Produkcija

Snimanje covera “Gudački kvartet Aurora – Čini mi se grmi / Niška banja”