Video Produkcija

Primer reklame sa glitch efektima u kratkoj formi od 20 sekundi