Grafički Dizajn i Štampa

Dizajn plakata za proslavu Nove godine u Zig Zag-u za Facebook, Instagram i štampu A4 formata