Grafički Dizajn i Štampa

Dizajn plakata za Atelje Sanja Perić za štampu velikih formata